top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís Legal


Mitjançant aquest Avís Legal, la Germandat de sant Antoni Abat de València, posa a disposició dels seus usuaris la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estem obligats a posar a la seva disposició, per imperatiu de l'art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

S'informa que el lloc web www.antonianosvalencia.com, és titularitat de la Germandat, legalment registrada amb CIF: G96608062 i el domicili social del qual es troba al c/ Sagunt, 188 – 46009 València. A efectes de contacte i informació, la Germandat posa a disposició de l'usuari la següent adreça de correu electrònic: comunicacion@antonianosvalencia.com.

Lobjecte del lloc web és posar a disposició de lusuari informació clara sobre els serveis prestats per la Germandat.

1. ACCÉS AL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ DE L'AVÍS LEGAL.

En accedir a aquest lloc web, vostè adquireix la condició de l'usuari i accepta plenament totes i cadascuna de les condicions que conté aquest Avís Legal. La finalitat del portal web és la de posar a la vostra disposició els serveis que la Germandat ofereix, a través del web podrà contactar amb nosaltres, així com sol·licitar informació.

L'usuari es compromet a fer ús dels serveis i utilitats que ofereix la Germandat, de conformitat amb el codi ètic, les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L'usuari respondrà davant de l'empresa o davant de tercers, de qualssevol incompliments es produïssin com a conseqüència de l'anterior.

L'establiment d'un enllaç o link a una altra pàgina o lloc a Internet, si escau, no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Germandat i el titular o propietari del lloc web al qual s'enllaça, ni tampoc l'acceptació i l'aprovació per part de lempresa dels seus continguts o serveis. Qui es proposi establir un enllaç o link a aquest lloc web, haurà de sol·licitar prèviament consentiment a la Germandat reservant-se aquesta darrera el dret a reclamar els possibles danys que es puguin provocar per l'establiment d'aquest enllaç o link sense la necessària autorització.

2. ÚS DE LA WEB PER PART DEL VISITANT.

L'usuari haurà de llegir atentament l'Avís Legal i la Política de Privadesa i Cookies en cadascuna de les ocasions que utilitzi aquest web, ja que les condicions recollides poden patir modificacions a cada moment. A més, es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i de tots els continguts, de conformitat amb la legislació aplicable. L'Usuari haurà d'abstenir-se de:

a. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts de la Germandat.

b. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.

c. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del web o webs, satèl·lits o propietat seva o dels seus usuaris.

d. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del web, de tercers incorporats als continguts o comentaris, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que pugui inserir-se en els continguts.

e. Realitzar còpia i/o publicació de la pàgina web, sense autorització expressa de l'empresa, per escrit en aquest o qualsevol dels seus llocs web.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

L'empresa en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1 paràgraf segon de la llei de propietat intel·lectual, informa que queda expressament prohibides la reproducció i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'empresa. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'empresa.

Es permet la visualització de tots els continguts i elements del portal web, així com la seva impressió, còpia i emmagatzematge en qualsevol suport físic o tecnològic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari es compromet a abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la seva pàgina web.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. ENLLAÇOS.

L'empresa no es fa responsable, en cap cas dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

A causa de l'existència d'enllaços i hipervincles cap a altres llocs web en els continguts del seu portal web, la societat informa que la Germandat no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap concepte assumirà cap responsabilitat pels continguts d'enllaços de tercers ni garantirà la disponibilitat, qualitat, veracitat, exactitud i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles i altres llocs d'internet. La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap associació, fusió o participació amb les entitats terceres.

5. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ.

La legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualsevol demandes que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i Tribunals que corresponguin. La Germandat denunciarà qualsevol incompliment de les presents condicions, així com un ús indegut o negligent del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre segons dret. De la mateixa manera, els titulars del seu portal web es reserven el dret de denegar o retirar l'accés al lloc web i/o als serveis oferts sense avís previ oa instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquest Avís Legal, la política de cookies o feu cas omís a la Política de Privadesa.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Responsable

La Germandat

Finalitat

Prestar els serveis oferts a través del web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb l'empresa com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l'usuari realitzi mitjançant el web, així com la gestió de l'enviament d'informació i comunicacions comercials a sol·licitud de lusuari.

Legitimació.

Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d'abril de 2016, les normes del qual seran de compliment obligat a partir de maig de 2018.

Destinataris.

Fitxer intern automatitzat de la Germandat i tercers per al desenvolupament, el manteniment i el control de la relació que s'estableixi quan hi hagi autorització legal per l'usuari per fer-ho.

Drets.

Accés, rectificació, cessió, oposició i dret a l'oblit.

bottom of page