top of page
San Antonio Abad_edited_edited_edited.jpg

ORACIÓ A SANT ANTONI ABAT PER A DEMANAR PELS ANIMALS

Senyor Celestial Pare Creador de totes les coses, hui vull demanar la teua misericòrdia i compassió per a la meua mascota, i per mediació de sant Antoni Abat, anomenat també sant Antoni, el gran protector dels animals, que tant d'amor tindrà per estes criatures, et pregue que no ho abandones mai concedeix-li salut, que no patisca, que no estiga trist, que no li falten les forces, que no senta dolor ni angoixa, que no se senta sol, que sempre tingua al seu costat algú que li cuide amb amor.

 

Pel poder del teu amor, permet que (nom de l'animal) viva feliç i sa, que tingua tot el necessari segons El teu desig.

 

Cuida'l i protegeix-ho, que no li falte aliment, llit i repòs, que no falte d'amics, amor i respecte, posa la teua mà sobre ell si cau enferm, no permetas que res ni ningú li cause malament, ni que és perda o ho roben, jo li vull com un membre més de la família i sempre estaré al seu

costat donant-li tot el meu afecte i cobrint les seues necessitats.

 

Et demane la teua especial benedicció i ajuda en estos moments que... (nom de l'animal) necessita tant de tu, (pedir per salut, o robatori, o extraviament, protecció, problemes...): (fer la petició).

 

Senyor, et pregue també que, per intercessió de sant Antoni Abat, tingues pietat dels homes que per ignorància maltracten els animals, ensenya'ls al fet que els estimen com a criatures teues.

 

Senyor, tingues pietat dels animals domèstics, que molt sovint són entregats i abandonats, sense cap defensa, a la indiferència ia la crueltat humana: no els deixes sols amb les seues penes.

 

Senyor Déu, tingues pietat dels animals com el lleó, el tigre, el mico, l'elefant i altres espècies que són capturats, dóna'ls a tots ells un refugi segur al seu habitat.

 

Senyor, tingues pietat dels animals de granja que creixen dins d'inhòspits habitacles, així com d'aquells animals que als escorxadors són sacrificats, acull-los amb el seu dolor.

 

Senyor, tingues pietat dels animals d'experimentació fes que acaben estes pràctiques i salva'ls del seu sofriment.

 

Senyor, el que infondràs a sant Antoni Abat un gran amor a la pobresa i respecte als animals, tingues pietat de tots els animals que pateixen i fes una societat més justa basada en l'amor i la pau de tots els éssers que poblen el planeta.

 

Amén

 

 

 

Imatge de Sant Antoni Abat. Altar parròquia de Sant Antoni Abat de València

bottom of page