top of page
Rvd. D. Basilio Bustillo
1946-1949

PARRÒQUIA SALESIANA. 1941

El 28 de desembre de 1939 el consell de la casa decideix dirigir instància al senyor arquebisbe Melo i Alcalde, demanant-li erija a parròquia l'església de Sant Antoni. La concessió es feia amb data 15 de juliol de 1941.

Ascendida a parròquia de Santa Monica, amb categoria Ajuda-Termino, amb 10.000 habitants.

El nomenament de rector va recaure en el director el senyor Gabriel Martín segons els Reglaments Salesians. Un altre salesià de la comunitat exercia de fet funcions parroquils.

El senyor Gabriel i el senyor Ricardo Nácher van tenir el senyor Mariano Malala i el senyor Vicente Asensi. Era lògic que es donessin desavinences desagradables.

-----

El 1946 era nomenat director don José Pintado i el nomenament de rector

va recaure en don Basilio Bustillo per exigències del mateix, que els superiors van acceptar Des de llavors els rectors van ser membres de la comunitat, però alliberats de la direcció. Durant tres anys el senyor Basilio va donar un caràcter molt personal a la seva gestió i amb intel·ligència va organitzar el funcionament de les diverses associacions parroquials.

bottom of page